fbpx fbpx

Mobilita: Vjezd do zákazu

Chcete si být jisti, že vozidla nevjíždějí tam, kam nemají? Vizuální monitoring je pro ověření neoprávněného vjezdu (veřejná prostranství, pěší zóny aj.) klíčový.

Fotografie slouží pouze jako ukázka jednoho z možných způsobů řešení a nesouvisí se skutečnými potřebami zobrazeného místa. Podmínkou instalace je zajištění datové konektivity a napájení v místě instalace.

Přínos chytrého řešení

  • Detekce neoprávněného vjezdu
  • Vyslání upozornění příslušným složkám

Příklady vhodných produktů

Přihlásit projekt