fbpx fbpx

Větřní: Ulice Rožmberská

Kraj / Město

Jihočeský kraj / Větřní

Místo problému

Rožmberská č.p. 53 a 55

Kategorie

Vyloučená lokalita

Popis problému

Vyloučená lokalita s trvalým bydlištěm většího počtu nepřizpůsobivých občanů.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
V obou případech slepých míst v obci jde u každého o cca 250 obyvatel. Problémem jsou hluk, drogy, alkohol, prostituce.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Dotazníkové šetření v listopadu 2020 jako součást městského periodika – 80 %. Jinak opakovaně při zasedání zastupitelstva.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Posudek není, jsou jen opakované zásahy Policie ČR, najata agentura, která zajížděla k nám – bez efektu.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt