fbpx fbpx

Stanoviště tříděného odpadu, Soběsuky

Kraj / Město

Zlínský kraj / Soběsuky

Místo problému

stanoviště tříděného odpadu

Kategorie

Nechráněná památka či veřejný prostor

Popis problému

Soběsuky jsou obec s 370 obyvateli, která se navíc dělí na tři místní části. Z toho plyne, že máme tři stanoviště na kontejnery, tři dětská hřiště a spoustu obecních budov ke správě. Problém, se kterým se pokýkáme, je nepořádek okolo stanovišť na tříděný odpad a netřídění odpadu, které se nám nedaří podchytit.

Lidé jsou líní naházet PET lahve do zvonového kontejneru, a tak postaví pytel s plasty před kontejner, i když je poloprázdný. Když přistavíme kontejner na velkoobjemový odpad, tak do něj lidé dají plasty, stavební suť a podobně. Největší finanční zátěží je pro nás svoz nebezpečného odpadu v případech, kdy do něj občané umístí eternit, azbest nebo zde domácí opraváři přes noc nachystají 500 kg pneumatik, a my jako obec tuto likvidaci platíme za ně.

Kamerový systém vidíme jako účinnou metodu, jak tento problém v obci eliminovat. Byli bychom velice rádi za tuto výhru, která by pomohla jak našemu rozpočtu a veřejnému pořádku, tak hlavně životnímu prostředí.

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt