fbpx fbpx

Stanoviště tříděného odpadu, Kopidlno

Kraj / Město

Královéhradecký kraj / Kopidlno

Místo problému

stanoviště tříděného odpadu

Kategorie

Nechráněná památka či veřejný prostor

Popis problému

V našem městě Kopidlně a přilehlých obcích máme místa s kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery jsou převážně po víkendech zavezeny všemi možnými odpady, i těmi, která do daných kontejnerů nepatří. Z tohoto důvodu dochází k zaplnění kontejnerů nesprávnými odpady, a občané následně odkládají odpady i mimo kontejnery. Opět nejen ty odpady, které by bylo možné do kontejnerů vhodit. Úklid těchto prostor následně provádí zaměstnanci města a likvidaci těchto odpadů hradí město ze svého rozpočtu. Proto bychom chtěli tato místa mít pod dohledem kamer. Naší snahou je docílit snížení vynaložených prostředků města na likvidaci neoprávněně odhozených odpadů.

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt