fbpx fbpx

Radotín: Centrum městské části

Kraj / Město

Praha / Radotín (Praha 16)

Místo problému

Centrální část Radotína

Kategorie

Náves/náměstí

Popis problému

Ze strategického hlediska by umístění kamery na střeše panelového domu umožnilo sledovat více slepých míst v centrální části Radotína, kde je největší fluktuace občanů. Dříve se na tomto místě nacházela kamera, která technicky zastarala a doposud nebyla nahrazena.

Pokrytí by zahrnovalo sledování vlakového nádraží a vlakového přejezdu, autobusového nádraží s parkem, kde se Městská část dlouhodobě potýká s tranzitem sociálně nepřizpůsobivých osob (bezdomovci, narkomani, dealeři drog). Dochází zde k aplikaci návykových látek a požívání alkoholu jak za všedního dne, tak v nočních hodinách, jsou zde nacházeny odhozené kontaminované materiály a dochází zde ke krádežím. Místo je dokonce zařazeno v obecně závazné vyhlášce č. 12/2008, kterou se zakazuje používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

Dále by bylo pokryto celé náměstí Osvoboditelů, kde se nachází obchodní centrum Berounka, jehož součástí je i Česká pošta, je zde plánována výstavba nového centra Radotín a nové Radnice MČ P16, které přinese nové parkovací plochy a vysoký výskyt lidí, s tím i nová rizika. V návaznosti na to bude možné kontrolovat nově zbudované projekty, kterými jsou Kulturně komunitní centrum Koruna, Dům na půli cesty, nová služebna Policie ČR, základní umělecká škola Klementa Slavického + nově zbudovaná stanice JSDH Radotín.

Kamerou by bylo možné dohlédnout i na Úřad práce a Odbor sociální, kam pravidelně na podnět zaměstnanců nebo jako dohled vyjíždí MP. V závislosti na umístění kamery bude možné sledovat křižovatku pod Korunou, která je nejvytíženější křižovatkou v Radotíně pro tranzit mezi Prahou a Středočeským krajem ve směru na Plzeň, kde momentálně probíhá rekonstrukce. Kamera by byla připojena na okrskovou služebnu MP-Radotín čímž přispěje k rychlému a účinnému zásahu.

Popište ohrožení:
životy, zdraví, majetkové hodnoty a životní prostředí

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Momentální situace nepřispívá celkově k uspokojivému vnímání pocitu bezpečí cca 9000 obyvatel + dalších, kteří využívají Radotín k tranzitu mezi Prahou a Středočeským krajem.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané komunikují přímo s Městskou policií hl. m. Prahy, nebo s Úřadem městské části na facebookových stránkách, nebo osobně.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Slepé místo bylo po celou dobu diskutováno s velitelem okrsku MP.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt