fbpx fbpx

Problémová komunikace Zdíkov-Zábrod, Zdíkov

Kraj / Město

Jihočeský kraj / Zdíkov

Místo problému

Místní komunikace Zdíkov-Zábrod

Kategorie

Nechráněná památka či veřejný prostor

Popis problému

Problémovou lokalitou obce Zdíkov je oblast směrem do místní části Zábrod. V lokalitě žije několik sociálně slabých rodin, loni se sem ještě další dvě rodiny přistěhovaly. Tyto rodiny nerespektují veřejný pořádek. V jednom domě vznikla automobilová dílna, přičemž vraky a opravovaná auta se umísťují na veřejné prostranství. Dochází k porušování nočního klidu a životního prostředí. Obec v minulosti již jednala s obcí z rozšířenou působností, aby eliminovala stávající činnost. Referenti ze životního prostředí, živnostenského úřadu i stavebního úřadu ovšem nezískali adekvátní důkazy, aby mohli jednat. Lokalitu je třeba monitorovat. Dochází zde často k občanskoprávním přím.

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt