fbpx fbpx

Park Na farských humnech, Žďár nad Sázavou

Kraj / Město

kraj Vysočina / Žďár nad Sázavou

Místo problému

Park Na farských humnech

Kategorie

Nechráněná památka či veřejný prostor

Popis problému

Projekt počítá s rozšířením MKDS o další kamerový bod, který bude umístěn v prostoru parku „Na farských humnech“ na ul. Zahradní ve Žďáře nad Sázavou 1. Uvedený prostor parku se nachází ve středu města Žďáru nad Sázavou, v blízkém okolí nejfrekventovanějšího místa města – Náměstí Republiky. Prostor středu města a přilehlého okolí patří z hlediska páchaní trestné a přestupkové činnosti k nejzatíženější lokalitě města a dochází zde i k páchání velmi závažné trestné činnosti.

Uvedený prostor prošel celkovou revitalizací i za využití nemalých dotačních prostředků. Jedná se o poměrně rozsáhlý prostor, který vyžaduje zvýšenou kontrolní činnost, jak ze strany městské policie, tak i Policie ČR. Prostor parku je celoročně využíván pro rozličné volnočasové aktivity i různé společensko-kulturní akce, bývá však velmi často také útočištěm osob sociálně nepřizpůsobivých, osob bez domova a taktéž velice rizikové skupiny tj. mládeže.

Park není dosud monitorován kamerovým systémem a vzhledem k uvedeným kriminogenním faktorům, spáchané trestné a přestupkové činnosti v oblasti narušování veřejného pořádku, poškozování majetku a narušování občanského soužití, je monitorování tohoto prostoru do budoucna bezpodmínečně nutné. Z tohoto důvodu již připravujeme napojení uvedeného prostoru na optickou síť MKDS, po které přenášíme signál z kamerových bodů. Vzhledem k současnému nedostatku finančních prostředků a dalším vysokým nákladům souvisejícím s výstavbou páteřní optické sítě bychom financování kamerového bodu velice přivítali. Značně bychom zkrátili dobu, po kterou nebude toto pro nás kritické místo monitorováno.

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt