fbpx fbpx

Park Bedřicha Smetany, Město Albrechtice

Kraj / Město

Moravskoslezský kraj / Město Albrechtice

Místo problému

park Bedřicha Smetany

Kategorie

Nechráněná památka či veřejný prostor

Popis problému

V Městě Albrechticích se nedaleko centra města a autobusového nádraží nachází park B. Smetany. Dříve byl areál parku hojně využíván nejen k pořádání kulturních a společenských akcí, ale také jako oblíbený cíl procházek rodin s dětmi. I kvůli pravidelné devastaci výtržníků se z parku stalo zanedbané a neudržované místo. V parku se nacházela hudební bouda, která sloužila jako útočiště pro vystupující kapely, zastřešené pódium apod. Boudu však začali postupně ničit vandalové. Z vnější i vnitřní strany se nacházely grafity, původní dveře byly vybity. Stav budovy byl nakonec tak alarmující, že musela být stržena. Stejný osud čekal i houpačky a jiné atrakce pro děti.

V současné době se stal park oblíbeným místem pro setkávání mladistvých. Po celém parku se téměř denně válí hromady odpadků. Obyvatelé okolních domů se navíc musí potýkat i s hlučným vystupováním podnapilých osob. Často zde také docházelo k páchání přestupkové i trestní činnosti.

V roce 2019 se nové vedení města rozhodlo začít park revitalizovat a navrátit mu opět atraktivní vzhled. Cílem je vytvořit nový mobiliář, veřejné osvětlení, obnovit spojení vody s mokřady a doplnit stávající vegetaci. Dále se město zapojilo do česko-polského projektu s názvem „Zůstat v paměti pokolení“, který cílí na obnovu historického a přírodního dědictví. Město Albrechtice chce právě díky projektu zvelebit park B. Smetany. Renovován bude zdejší památník k uctění obětí válek i jeho okolní prostředí. Zároveň by mělo dojít i k tolik očekávanému vybudování nové hudební boudy, která v parku stála dříve.

Areál parku v současné chvíli nemá vybudovaný kamerový systém. Vzhledem k tomu, že se plánuje rozsáhlá revitalizace spojená s vybudováním nové hudební boudy a v současné chvíli se město často potýkalo s nevhodným chováním mladistvých, poškozováním majetku i narušováním nočního klidu, je nezbytné umístit zde kamerový systém. Nejbližší kamerový systém se nachází u nedalekého autobusového nádraží, které je na ulici Osvobození. Nový kamerový systém by zajisté pomohl hlídat nově vybudovanou boudu i jiné atrakce. Město by tak opět získalo atraktivní udržované místo sloužící pro místní obyvatele, ale i turisty.

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt