fbpx fbpx

Okolí obecního úřadu, Bukovany

Kraj / Město

Středočeský kraj / Bukovany

Místo problému

Obecní úřad

Kategorie

Nechráněná památka či veřejný prostor

Popis problému

Monitorovaným územím by byla budova obecního úřadu a její okolí. Před obecním úřadem (východní strana) je plánováno umístění několika herních prvků, současná telefonní budka bude přestavěna na knihobudku. Za obecním úřadem (západní strana) je v současné době pískové nohejbalové hřiště, které bude na přelomu letošního a příštího roku přestavěno na multifunkční, vč. několika herních prvků pro děti.

Z důvodu nemalých investic by bylo vhodné tyto prvky chránit před nenechavci a vandaly kamerovým systémem. Rovněž se zde nachází veřejně přístupný zdroj vody. Na severní straně úřadu se nachází venkovní posezení s pergolou a parkoviště, především pro zaměstnance Dětské odborné léčebny. Vzhledem k tomu, že bývá během roku využívána část parkoviště i jako stanoviště pro kontejnery na nadměrný komunální odpad, bioodpad apod., bylo by tak možné v případě nevhodného parkování možno vyzvat konkrétní zaměstnance k přeparkování, a zároveň by byla jejich vozidla chráněna před případnými nenechavci.

V minulosti už došlo i ke krádeži lavic z pergoly a rovněž posprejování fasády obecního úřadu. V budově je uložen např. křovinořez, sekačka, motorová pila, je zde umístěn stůl na stolní tenis a sídlí zde obecní úřad. Instalací monitorovacího systému by došlo k celkovému posílení zabezpečení úřadu i jeho okolí.

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt