fbpx fbpx

Odolena Voda: Náměstí V. Hálka

Kraj / Město

Středočeský kraj / Odolena Voda

Místo problému

Náměstí V. Hálka

Kategorie

Náves/náměstí

Popis problému

Náměstí V. Hálka je jedním z hlavních styčných centrálních bodů našeho města. Je centrem místní části Dolínek, která je doložena i historicky a od té doby je nedílnou součástí původního sídla, později obce a nyní města. Je důležitým přestupním i dopravním uzlem. Je křižovatkou komunikací ve směrech na hl. m. Prahu, sil. č.: II/608 a tím i na sídlo – areál spol. Aero Vodochody a dálnici D8. Dále také na město Mělník – obce Úžice, Netřeba, Kopeč, Chlumín, Obříství, na město Neratovice, na historicky významnou obec Panenské Břežany, tím i na směr Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Náměstí se tak stalo tranzitním uzlem. Nedaleko, v m. č.: Čenkov, se nachází kamenolom a na náměstí je sídlo firmy Sitel a pobočky SÚSD. Nám. V. Hálka je tak zatíženo i pravidelným provozem nákladní dopravy.

Nám. V. Hálka je důležitým střediskovým uzlem a komunitním bodem. V místě se nachází stanice místní Jednotky dobrovolných hasičů, historická restaurace Opera s kulturním sálem a s navazující významnou historickou památkou – rodným domem básníka, spisovatele a dramatika Vítězslava Hálka (zde se nachází pobočka místní knihovny a volební místnost), dále se na náměstí nachází památník zmíněného spisovatele, kaplička a také volejbalové a dětské hřiště s odpočinkovým altánkem – vše v majetku města. Dále se na náměstí nachází místní kontejnerové stání na tříděný odpad, kde opakovaně dochází k odkládání odpadů mimo vyhrazená místa a znečišťování veřejného prostranství, které je nucena pravidelně řešit Městská policie.

Ze všech těchto důvodů bychom velmi potřebovali rozšíření stávajícího kamerového systému o tento důležitý městský bod. Umístění kamerového bodu by nám krom potřeby dohledu a střežení všech uvedených míst z důvodu prevence a objasňování souvisejícího protiprávního jednání umožnilo také účinnou prevenci a objasňování veškeré přestupkové i trestné kriminality v místě, jejíž řešení je v působnosti Městské policie či Policie ČR. Tato rozšíření kamerového systému města též dlouhodobě poptává. V místě dochází zejména ke znečišťování veřejného prostranství a k odkládání odpadů mimo vyhrazená místa či nádoby, jejich přeplňování, či plnění odpadem, který do nich nepatří. Toto nás velmi trápí a vytěžuje zejména v souvislosti se zde umístěným kontejnerovým stáním. Místní bezpečnostní složky navíc opakovaně řeší poškozování zde umístěného dobročinného kontejneru na textil.

Kamerový bod by nám také umožnil dohled nad dopravní situací, tranzitem a průjezdy vozidel, což po městě též poptává Policie ČR. V souvislosti s tímto je třeba zmínit, že v místě dochází k ohrožování účastníků provozu a občanů pravidelným provozem nákladních vozidel, kdy zejména vozidla z kamenolomu jezdívají přeplněná a navíc překračují nejvyšší dovolenou rychlost. A to při průjezdu náměstím, kdy přijíždějí ulicí Vodolská a přes náměstí odbočují do ul. Pražská směr sil. č.: II/608. V důsledku tohoto pak dochází k vypadávání štěrku a kamení z těchto vozidel a ke znečišťování komunikace i veřejných prostranství. Vypadávající štěrk ohrožuje i okolojdoucí občany na chodnících, např. matky s dětmi. Občané si na toto městu velmi stěžují a MP je nucena tato chování řidičů pak řešit v součinnosti s Policií ČR.

Řešila se i situace, kdy kamení, které odletělo z nákladního vozidla, ohrozilo sl. vozidlo MP i s posádkou a jen šťastnou náhodou (díky pohotovosti jeho řidiče) nedošlo ke škodě na zdraví, ani na majetku. O věci se jednalo i s vedením místního kamenolomu, které se k ní však postavilo velmi nevstřícně. Kamerový bod by nám pomohl v prevenci a řešení tohoto problému a tím i k ochraně zdraví a bezpečí našich občanů.

Na náměstí V. Hálka se také nacházejí zastávky ROPID autobusů ČSAD, kde dochází k pravidelnému pohybu a kumulaci občanů, provozu autobusů, dále se zde nachází hojně navštěvovaná večerka – coby jediný pro občany pěšky dostupný obchod smíšeným zbožím v místě. I zde dochází k pravidelnému pohybu občanů a parkování vozidel na parkovišti před objektem. I toto je další kardinální důvod směrující k jasné potřebě osadit místo kamerovým bodem s dohledem.

Souhrnně by nám zde umístěný kamerový bod umožnil dohled a prevenci protiprávního jednání v místě, zvýšení bezpečnosti občanů, možnost střežení objektů, mobiliáře a dalšího v majetku města před protiprávním jednáním, přispěl by významně k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu i jeho účastníků i k střežení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. Dále by významně přispěl i k objasněnosti kriminality a protiprávního jednání a to i v součinnosti směrem k práci Policie ČR. Městská policie Odolena Voda v období od 29. 3. 2020 – 29. 3. 2021 řešila v místě, tj. v m. č.: Dolínek, jíž je nám. V. Hálka součástí a centrem celkem 54 událostí a 18 přestupků.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Všech občanů města Odolena Voda.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané o řešení problému zájem projevují, projevují jej soustavně a průběžně. Komunikace probíhá prostřednictvím webových stránek města, sociálních sítí, zasedání zastupitelstva města a pravidelného měsíčníku MěÚ Odolen

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt