fbpx fbpx

Moravská Třebová: Nové sportoviště Knížecí louka

Kraj / Město

Pardubický kraj / Moravská Třebová

Místo problému

Sportovního areál Knížecí louka

Kategorie

Veřejné hřiště/sportoviště

Popis problému

Vybrané místo je novou částí volnočasového sportovního areálu Knížecí louka. Na místě je nově budované sportoviště, které bude obsahovat pumptrackovou dráhu, workoutové hřitě a část singltrekové tratě. V rámci již používaného areálu jsou naistalovány herní a sportovní prvky, in-line dráha, hřiště na mini kopanou a prvky určené k odpočinku a relaxaci. Nový kamerový dohled by pomohl i s monitoringem těchto již používaných zařízení.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Situace se týká všech občanů města, jelikož v areálu dochází k výtržnictví a poškozování již nainstalovaných sportovních i herních prvků a technického vybavení (koše, lavičky, skříňky na osobní věci).

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Dotazy na web města, oznámení na MP, vyjádření občanů v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Posudek zpracovaný není. Vycházíme z oznámení a dotazů občanů, dále z vlastních poznatků a poznatků správce areálu.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt