fbpx fbpx

Město Albrechtice: Park B. Smetany

Kraj / Město

Moravskoslezský kraj / Město Albrechtice

Místo problému

Park B. Smetany

Kategorie

Obecní park/hřbitov

Popis problému

V Městě Albrechticích se nedaleko centra města a autobusového nádraží nachází park B. Smetany. Dříve byl areál parku hojně využíván nejen k pořádání kulturních a společenských akcí, ale také jako oblíbený cíl procházek rodin s dětmi. I díky pravidelné devastaci výtržníků se z parku stalo zanedbané a neudržované místo.

V parku se nacházela hudební bouda, která sloužila jako útočiště pro vystupující kapely, zastřešené pódium apod. Boudu však začali postupně ničit vandalové. Z vnější i vnitřní strany se nacházely graffiti, původní dveře byly vybity. Stav budovy byl nakonec tak alarmující, že musela být stržena. Stejný osud čekal i houpačky a jiné atrakce pro děti. Poničené houpačky musí být navíc pravidelně kontrolovány, aby nedošlo k ohrožení dětí.

V současné době se stal park oblíbeným místem pro setkávání mladistvých. Po celém parku se téměř denně válí hromady odpadků. Obyvatelé okolních domů se navíc musí potýkat i s hlučným vystupováním podnapilých osob. Často zde také docházelo k páchání přestupkové činnosti. Jen v měsíci březnu 2021 zde policejní hlídka vyjížděla hned několikrát, a dokonce zde začala z důvodu častých stížností obyvatelů provádět preventivní pochůzky. Park vybízí k setkávání mladistvých i díky nedostatečnému osvětlení. Policie ČR velmi důrazně doporučila vybudování kamerového systému, který by uvítalo i velmi vytížené obvodní oddělení v Městě Albrechticích.

V roce 2019 se nové vedení města rozhodlo začít park revitalizovat a navrátit mu opět atraktivní vzhled. Cílem je vytvořit nový mobiliář, veřejné osvětlení, obnovit spojení vody s mokřady a doplnit stávající vegetaci. Dále se město zapojilo do česko-polského projektu s názvem „Zůstat v paměti pokolení“, který cílí na obnovu historického a přírodního dědictví. Město Albrechtice chce právě díky projektu zvelebit park B. Smetany. Renovován bude zdejší památník k uctění obětí válek i jeho okolní prostředí. Zároveň by během tohoto roku mělo dojít i k tolik očekávanému vybudování nové hudební boudy, která v parku stála právě dříve. Město tak doufá, že ji nepotká stejný osud, jako tomu bylo u předchozí hudební boudy.

Areál parku v současné chvíli nemá vybudovaný kamerový systém. Vzhledem k tomu, že se plánuje rozsáhlá revitalizace spojená s vybudováním nové hudební boudy a v současné chvíli se město často potýkalo s nevhodným chováním mladistvých, poškozováním majetku i narušování nočního klidu, je nezbytné umístit zde kamerový systém.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
V blízkosti parku je spoustu rodinných domů, jejichž obyvatelé se potýkají s častým rušením nočního klidu. Situace ohrožuje i rodiny s dětmi, které využívají atrakce pro děti. Při poničení houpaček a jiných atrakcí, může dojít k vážnému poranění dítěte. Kvůli současnému stavu parku se nemohou konat ani tradiční kulturní a společenské akce, takže se situace dotýká všech obyvatel města.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané komunikují s PČR.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Ne, ale místo bylo doporučeno právě Policií ČR.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt