fbpx fbpx

Kravsko: Veřejné sportoviště

Kraj / Město

Jihomoravský kraj / Kravsko

Místo problému

Veřejné sportoviště

Kategorie

Veřejné hřiště/sportoviště

Popis problému

Naše slepé místo se nachází na jediném sportovišti v naší obci. Sportoviště jehož součástí je i dětské hřiště se nachází za areálem školy, a tudíž je ukryto před zraky široké veřejnosti. Za hřištěm jsou jen pole. Donedávna byl tento areál zcela uzavřen. Pro vstup do areálu bylo nutné si zapůjčit klíče.

V rámci snahy o přivedení veřejnosti ke sportu a umožnění vstupu veřejnosti na dětské hřiště v areálu jsme se rozhodli hřiště zpřístupnit veřejnosti. Hřiště využívá v dopoledních hodinách škola ke své výuce, dětské hřiště děti z MŠ v odpoledních hodinách široká veřejnost z Kravska, ale i z jeho okolí. Nově vznikla myšlenka pořádat v areálu sportoviště příměstské tábory. Letošním rokem začínáme třemi týdenními turnusy. V tomto roce bude také na tomto místě zrealizována výsadba stromů v celkové částce 250.000,-Kč.

Jelikož je hřiště dobře ukryto, využívají jej skupinky teenagerů k setkávání a v poslední době nacházíme na těchto místech stopy po užívání drog. Nejen proto jsme se rozhodli přihlásit toto místo do soutěže Slepá místa. Je to místo, které je nutno chránit a zamezit tak rozšiřování užívání drog mezi mladistvými, s čímž se v poslední době setkáváme čím dál tím častěji, ale také chránit majetek obce a tudíž všech občanů, kteří v obci žijí. V neposlední řadě chceme zajistit bezpečnost dětí ze ZŠ a MŠ Kravsko i ostatních občanů, kteří si přijdou zasportovat.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Není zabezpečena neustálá kontrola provozu v areálu sportoviště tak, aby se předcházelo možnostem vzniku úrazu, požáru nebo jiným různým haváriím, toto zajistí monitorovací systém. Dotýká se to všech občanů Kravska a dětí navštěvujících místní ZŠ a MŠ. Jedná se o 274 žáků.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Ano, zpravodaj obce Kravsko či osobní schůzky.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Odborná analýza nebyla provedena, existuje seznam míst, kam by chtěla obec umístit monitorovací systémy, místa byla definována zastupiteli.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt