fbpx fbpx

Holešov: Sociálně vyloučená lokalita

Kraj / Město

Zlínský kraj / Holešov

Místo problému

ul. Bořenovská

Kategorie

Bezpečnost: Problematická ulice

Popis problému

V ulici Bořenovská v Holešově žije okolo 50 převážně romských obyvatel. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu za městem. Hlavním cílem projektu je udržet pořádek v ulici – dlouhodobě evidujeme zvýšené náklady na ostrahu, úklid a v neposlední řadě řešení konfliktů, které mají negativní dopad na sociální soudržnost obyvatel města. Instalace kamerových bodů městského kamerového a dohledového systému by měla pro město a jeho obyvatele pozitivní dopad a výrazně by ulehčila práci strážníkům Městské policie Holešov, kteří v současné době provádí v této lokalitě fyzicky preventivní dohled.

Kamerový systém nebyl doposud instalován proto, že nebyl potřebný. Od přelomu roku 2019-2020 však došlo k nárůstu počtu obyvatel této lokality, kdy v blízkosti byla vybudována ubytovna, kterou obývají sociálně slabší občané. To vše vedlo k nárůstu protiprávních jednání, nepořádku v lokalitě a dalším negativním jednáním.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
50–70 přímo v místě – sociální bydlení, 100-150 v okolí – rušení nočního klidu, krádeže na zahrádkách apod.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Ano, občané projevují zájem k řešení problému. Pokud je to možné, v 90 % případů probíhá komunikace formou osobního kontaktu.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Nyní je nově zpracovávána analýza pro nový plán prevence kriminality města Holešova. Lokalita je zpracována i v původním plánu, jehož platnost byla o rok prodloužena.  Své vede i odbor soc. a zdravotnictví (MěÚ Holešov).

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt