fbpx fbpx

Hodonín: Relaxační prostor Brandlova

Kraj / Město

Jihomoravský kraj / Hodonín

Místo problému

ulice Brandlova 92

Kategorie

Bezpečnost: Veřejné prostranství

Popis problému

Jedná se o relaxační prostor na sídlišti, který je umístěn před budovou s obchody a restaurací. Prostor a lavičky často využívají opilci a drogově závislé osoby, které se zde chovají hlučně, jsou agresivní, popíjí alkohol a zanechávají po sobě nepořádek. Občané procházející kolem nich se jich bojí a nemůžou využívat lavičky pro své potřeby. Prostor se navíc bude v dohledné době rekonstruovat za velké finanční prostředky a je tedy nutné zabezpečit ochranu těchto hodnot, zajistit možnost využívání nového prostoru občany sídliště a vytlačit mimo něj problémové osoby.

Popište ohrožení:
Procházející občané nemají pocit bezpečí kvůli častému obsazování prostoru problémovými osobami. Tyto osoby navíc po sobě zanechávají velký nepořádek.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Mnoho desítek lidí, kteří tudy jen prochází při cestě domů z práce, z procházky či nákupu nebo by rádi sami tento prostor využívali k relaxaci. Z důvodu časté přítomnosti problémových osob a nepořádku, který po nich zůstává, však nemohou.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané často volají s telefonickými stížnostmi, proběhly i osobní schůzky s obyvateli sídliště.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Situaci máme dobře zmonitorovanou díky častým kontrolám a informacím od občanů.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt