fbpx fbpx

Hodonín: Přístřešek u vlakového nádraží

Kraj / Město

Jihomoravský kraj / Hodonín

Místo problému

Wilsonova 1

Kategorie

Bezpečnost: Veřejné prostranství

Popis problému

Jedná se o krytý přístřešek u vlakového nádraží sloužící k průchodu cestujících od pokladen k podchodu a na jednotlivá nástupiště. Součástí přístřešku je i autobusová zastávka městské hromadné dopravy. Přístřešek si oblíbili bezdomovci a opilci, kteří zde spí na lavičkách, popíjí alkohol a dělají nepořádek. Cestujícím kteří tudy prochází nebo musí čekat na autobus je jejich přítomnost nepříjemná, bojí se v jejich blízkosti čekat či procházet, nesednou si na znečištěné lavičky a jsou mnohdy obtěžováni žebráním. Městská policie sice toto místo pravidelně kontroluje, ale není možné zde být celý den. Lidé si často na situaci pod přístřeškem telefonicky stěžují.

Současná situace ohrožuje obyvatele na
Zdraví, majetku, jiné.

Popište ohrožení:
Občané musí snášet přítomnost často pomočených či jinak znečištěných a zapáchajících osob, které se mnohdy chovají hlučně a vulgárně. Občané pak postrádají v tomto místě pocit bezpečí.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Situace se dotýká mnoha desítek lidí denně – cestujících MHD či vlakem ČD, kteří tudy prochází či čekají na autobus a jsou nuceni strpět přítomnost nevhodně se chovajících, silně znečištěných a zapáchajících problémových osob.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané reagují telefonickými stížnostmi na městskou policii nebo písemnými stížnostmi na vedení města. Hlídky se také setkávají s osobními oznámeními při kontrole vlakového nádraží.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Situaci na místě máme velmi dobře zmonitorovanou díky pravidelným kontrolám a z podnětů občanů. O situaci je také informována Policie ČR, která byla požádána o spolupráci při kontrole tohoto místa.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt