fbpx fbpx

Hlučín: Stanoviště odpadu

Kraj / Město

Moravskoslezský kraj / Hlučín

Místo problému

Stanoviště odpadu

Kategorie

Stanoviště odpadu

Popis problému

Dalšími slepými místy ve městě Hlučín jsou stanoviště odpadu. Jedná se o 3 kontejnerová stání pro tříděný odpad. Častými problémy jsou přeplnění kontejnérů, cizí občané dávají odpad mimo kontejnéry, nepořádek u kontejnerových stání, stížnost občanů na nepořádek. Stížnosti přicházejí i od firmy zajišťující svoz odpadu.

Popište ohrožení:
Možnost zranění, nemožnost odkladu domovního odpadu, vznikající nepořádek apod.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Všichni kolem bydlící, kterým mají kontejnery sloužit.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Ano, stížnosti občanů na odbor život. prostření či vedení města.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Vlastní analýza.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt