fbpx fbpx

Chvojenec: Stanoviště odpadu

Kraj / Město

Pardubický kraj / Chvojenec

Místo problému

Stanoviště odpadu

Kategorie

Stanoviště odpadu

Popis problému

Odpadové místo na silnici III/3053 u č.p. 132 míjí denně mnoho aut i cizích občanů, kteří zde vyhazují svůj odpad. V poslední době se rozšířilo odkládání domovního směsného odpadu, který končí v plastech nebo kontejneru na kovový odpad. Zaměstnanci obce pak musí nad rámec svých pracovních povinností třídit odpad a pracovat s nepříjemným, zapáchajícím odpadem. Občané obce nemají kam odkládat svůj odpad a nepříjemný zápach zhoršuje prostředí v obci.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občany s tímto problémem seznamujeme rozhlasem i letáky.

 

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt