fbpx fbpx

Česká Lípa: Parkovací plocha Mariánská

Kraj / Město

Liberecký kraj / Česká Lípa

Místo problému

Parkovací plocha v ulici Mariánská

Kategorie

Bezpečnost: Veřejné prostranství

Popis problému

Rádi bychom maximálně využili toto místo jako parkovací plochu pro přilehlá sídliště Sever a Lada, kde je nedostatek parkovacích kapacit. Parkovací plocha se nachází v docházkové vzdálenosti od zmiňovaných sídlišť, ale je poměrně mimo frekventovaná místa pohybu vozidel i chodců a je zde tedy zvýšené riziko páchání činů proti majetku občanů (odcizení vozidla, krádeží či poškozování vozidel).

Monitoring tohoto místa by tedy poskytl zvýšený pocit bezpečí pro občany, kteří by zde svá vozidla zaparkovali. Současně bychom tím i rádi řešili další problém, a to je odstavování nepojízdných vozidel či vozidel ve špatném technickém stavu. Tím jednak dochází k ohrožení životního prostředí z provozních kapalin vozidel, k dalšímu znečišťování okolí a životního prostředí, a také se na toto nabalují další negativní jevy. Příkladem je „nabourání“ se jiných osob do těchto „vraků“, ve kterých často pak tyto osoby přebývají, ciž s sebou nese opět další zatížení životního prostředí i zhoršení kvality života občanů v okolí této parkovací plochy.

Současná situace ohrožuje obyvatele na:
Zdraví, majetku, ohrožení životního prostředí.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Dotýká se to části občanů ze sídlišť Sever a Lada – odhadem cca 3 000 lidí. Jedná se o výše uvedené důvody: parkování, ohrožení životního prostředí, snížení kvality života obyvatel přilehlých částí sídlišť.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané o to projevují maximální zájem, problém komunikujeme na pravidelných setkáních s občany města, jsou uvedeny i ve výsledcích dotazníkových šetření a velice často je tento problém diskutovaný na sociálních sítích zejména ve skupině Dopravní situace, která má 29 000 členů.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Posudek k dané lokalitě neexistuje.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt