fbpx fbpx

Bžany: Stanoviště odpadu

Kraj / Město

Ústecký kraj / Bžany

Místo problému

Dvůr na bioodpad

Kategorie

Stanoviště odpadu

Popis problému

Na pozemku p.č. 497/42 k.ú. Bžany máme na ploše 840m2 dvůr na bioodpad. Tento dvůr je celoročně přístupný pro obyvatele obce. Na dvoře jsou 2 velkokapacitní kontejnery určené pro rostlinný bioodpad. Dále se zde odkládají velké větve připravené pro štěpkování. Obec jako vlastník odkládá do doby využití velké kameny, obrus. Občané zde nesmí odkládat žádný jiný odpad než bioodpad. V případě, že se tak stane, obec musí jiný odložený odpad likvidovat na vlastní náklady. Většinou se jedná o suť.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Týká se především pracovníků obce Bžany, úklid místa a likvidace jiného druhu odpadu odloženého na zem.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
O problému občany informujeme pravidelně v Bžanském čtvrtletníku.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Posudek neexistuje. Minimálně jednou jsme již řešili s PČR odložený nebezpečný odpad – zjištěn pachatel.

 

Řekněte svým přátelům o projektu

Přihlásit projekt