fbpx fbpx

Pravidla

 • Vytipujte si slepá místa své obce a následně vyplňte jednoduchý formulář – popište slepé místo, dohledový systém v obci (je-li nějaký) a pošlete nám fotky, souřadnice místa, mapku, zkrátka vše, co pomůže odborné porotě posoudit jednotlivé projekty. Svá slepá místa můžete přihlašovat až do 31.3.2021.
 • V dubnu zasedne odborná porota a vyhodnotí všechny projekty v obou kategoriích. Do dalšího kola výběru postoupí pouze realizovatelné projekty. To znamená, že zástupce odborné poroty kontaktuje zástupce obce, zjistí informace o slepém místě, doptá se na všechny potřebné detaily a vypracuje studii proveditelnosti. Pokud během tohoto detailního posouzení porota nezjistí žádnou překážku, která by mohla zmařit realizaci projektu, postoupí projekt do druhého kola. Následně bude vybrán jeden vítězný projekt v každé kategorii. Cena veřejnosti podléhá stejným kritériím, o vítězi však rozhodne hlasování prostřednictvím sociální sítě Facebook.
 • Bezpečnostní řešení vítězného slepého místa se musí nainstalovat do šesti měsíců od vyhlášení vítěze. Pokud se tak nestane, protože příslušná obec neposkytne patřičnou součinnost, organizátor má právo nárok obci na výhru zrušit a vybrat místo ní jinou.

Výhra

 • Výhra pro kategorii Obce a města pod 10 tisíc obyvatel je stanovena jako dohledový balíček obsahující: 1x kameru dle typu instalace, 1x software dle typu instalace, 1x mobilní rozvaděč, 1x síťový reproduktor. Výhra bude udělena dvěma projektům na základě rozhodnutí odborné poroty.
 • Výhra pro kategorii Města nad 10 tisíc obyvatel je stanovena jako produkty a služby v maximálním plnění 150 00 Kč včetně DPH.
 • Kategorie Města nad 10 tisíc obyvatel: Do maximální výše výhry je možné uhradit jakékoliv náklady, včetně zařízení Axis, ovšem tak, aby nepřekročily maximální hranici 150 000 Kč, např. instalační práce, pronájem plošiny, drobný materiál apod.
 • Cena nezahrnuje konektivitu, internetové připojení a napájení elektrickým proudem PoE, které si musí vítězný subjekt zařídit sám.
 • Podmínkou je, aby součástí řešení bylo IP zařízení Axis.
 • Porota si vyhrazuje právo výhru neudělit v případě, že přihlášené projekty nebudou splňovat potřebné nároky soutěže.

Posouzení projektů odbornou porotou

 • Možnost realizace a náročnost a náklady s ní spojené je třeba u výše uvedených návrhů posoudit vzhledem k existenci a stavu stávajícího kamerového systému v obci, existenci a typu video-management systému (SW platformy pro kamery), existence a stavu datové konektivity a možnostem napájení el. proudem v místě instalace.
 • Realizovatelnost řešení (adopce slepého místa) bude podléhat odbornému posouzení ze strany poroty a součástí bude také finanční kalkulace včetně studie proveditelnosti instalační firmou.
 • Organizátor soutěže Axis Communications doporučí integrátora, který řešení nainstaluje. V případě, že si obec bude chtít zajistit integrátora vlastního, Axis Communications nabízí zaškolení tohoto integrátora zdarma. Axis Communications garantuje kvalitu provedení i instalace pouze v případě, že integrátora přímo doporučí nebo projde oním školením.
Přihlásit projekt