fbpx fbpx

Jak můžete vyhrát chytré řešení pro svá slepá místa?

V každé obci jsou rizikové lokality, které je potřeba lépe chránit. Ať už jsou to častá přepadení či výtržnosti, ničení památky, porušování zákazu vstupu či neoprávněné parkování, díky účasti v soutěži Slepá místa může vaše obec získat individuální řešení přesně na míru. Neváhejte a ozvěte se i v případě, že chcete pouze nezávaznou konzultaci, ať už se jedná o bezpečnostní problém nebo výzvu k digitalizaci.

Jak vybrat problémovou lokalitu? Pokud si nejste jisti, jaké slepé místo do soutěže nominovat, inspirujte se v sekci Co nominovat. Najdete zde hned několik typických příkladů použití chytrých kamerových systémů, a to včetně reálných případových studií z českých i zahraničních měst. Zpětnou vazbu na problémové lokality v sousedství můžete získat také přímo od občanů. Pro tento účel jsme pro vás vytvořili leták určený do obecních vývěsek i dalších informačních médií.

Pravidla

  • Vytipujte si slepá místa své obce a následně vyplňte jednoduchý formulář – nahrajte přihlášku s podpisem statutárního orgánu obce a pošlete nám fotky, souřadnice místa, mapku, zkrátka vše, co pomůže odborné porotě posoudit jednotlivé projekty. Svá slepá místa můžete přihlašovat až do 31.10.2020.
  • V listopadu zasedne odborná porota a vyhodnotí všechny projekty. Do dalšího kola výběru postoupí pouze realizovatelné projekty. To znamená, že se odborná porota sejde se zástupci obce, prohlédne si osobně slepé místo, doptá se na všechny potřebné detaily a vypracuje studii proveditelnosti. Pokud během tohoto detailního posouzení porota nezjistí žádnou překážku, která by mohla zmařit realizaci projektu, postoupí projekt do druhého kola. Následně bude vybrán jeden vítězný projekt.
  • Bezpečnostní řešení vítězného slepého místa se musí nainstalovat do šesti měsíců od vyhlášení vítěze. Pokud se tak nestane, protože příslušná obec neposkytne patřičnou součinnost, organizátor má právo nárok obci na výhru zrušit a vybrat místo ní jinou.

Výhra

  • Výhra je stanovena jako produkty a služby v maximálním plnění 150 00 Kč včetně DPH.
  • Cena nezahrnuje konektivitu, internetové připojení a napájení elektrickým proudem PoE, které si musí vítězný subjekt zařídit sám.
  • Podmínkou je, aby součástí řešení bylo IP zařízení Axis.
  • Do maximální výše výhry je možné uhradit jakékoliv náklady, včetně zařízení Axis, ovšem tak, aby nepřekročily maximální hranici 150 000 Kč, např. instalační práce, pronájem plošiny, drobný materiál apod.

Posouzení projektů odbornou porotou

  • Možnost realizace a náročnost a náklady s ní spojené je třeba u výše uvedených návrhů posoudit vzhledem k existenci a stavu stávajícího kamerového systému v obci, existenci a typu video-management systému (SW platformy pro kamery), existence a stavu datové konektivity a možnostem napájení el. proudem v místě instalace.
  • Realizovatelnost řešení (adopce slepého místa) bude podléhat odbornému posouzení ze strany poroty a součástí bude také finanční kalkulace včetně studie proveditelnosti instalační firmou.
  • Organizátor soutěže Axis Communications doporučí integrátora, který řešení nainstaluje. V případě, že si obec bude chtít zajistit integrátora vlastního, Axis Communications nabízí zaškolení tohoto integrátora zdarma. Axis Communications garantuje kvalitu provedení i instalace pouze v případě, že integrátora přímo doporučí nebo projde oním školením.

Co se stane po odeslání přihlášky?

Na vámi uvedený email dorazí automatické potvrzení o přijetí přihlášky. Náš tým prověří její správnost a to, zda splňuje veškeré podmínky přihlášení projektu do soutěže. V případě nesrovnalostí vás kontaktujeme a dořešíme s vámi vše, co potřebujeme vědět. Pokud vše půjde dobře, nejpozději do pěti pracovních dnů bude váš projekt uveřejněn na tomto webu v sekci Přihlášené projekty.

Přihlásit projekt